Priečinok

Vždy otvárajte konkrétny priečinok v konkrétnom zobrazení

Vždy otvárajte konkrétny priečinok v konkrétnom zobrazení
 1. Ako môžem natrvalo zmeniť zobrazenie priečinka?
 2. Ako môžem otvoriť program Prieskumník súborov v konkrétnom priečinku?
 3. Ako môžem zmeniť predvolené zobrazenie priečinka v počítači Mac?
 4. Ako zmením predvolený priečinok pre otvorenie programu Windows Explorer?
 5. Ako vidím všetky priečinky vo veľkých ikonách?
 6. Ako zmením všetky priečinky na zobrazenie zoznamu?
 7. Ako otvorím konkrétny priečinok?
 8. Aké sú dva spôsoby prístupu k priečinku adresára?
 9. Ako otvorím vlastný priečinok?
 10. Ako vidím všetky súbory v priečinku a podpriečinkoch na počítači Mac?
 11. Ako zobrazím všetky priečinky v aplikácii Mac Finder?
 12. Ako zobrazím všetky priečinky v počítači Mac?

Ako môžem natrvalo zmeniť zobrazenie priečinka?

Zmeňte zobrazenie priečinka

 1. Na pracovnej ploche kliknite alebo klepnite na tlačidlo Prieskumník súborov na paneli úloh.
 2. Kliknite alebo klepnite na tlačidlo Možnosti v zobrazení a potom kliknite na položku Zmeniť priečinok a možnosti vyhľadávania.
 3. Kliknite alebo klepnite na kartu Zobraziť.
 4. Ak chcete nastaviť aktuálne zobrazenie na všetky priečinky, kliknite alebo klepnite na Použiť do priečinkov.

Ako môžem otvoriť program Prieskumník súborov v konkrétnom priečinku?

Ako: Zmeniť spôsob otvárania Prieskumníka súborov vo Windows 10

 1. Pri otvorenom Prieskumníkovi súborov klepnite alebo kliknite na možnosť Súbor v hornej časti okna a vyberte možnosť Zmeniť priečinok a možnosti vyhľadávania.
 2. Po otvorení okna Možnosti priečinka klepnite alebo kliknite na rozbaľovacie pole Otvoriť prieskumníka súborov a vyberte si.
 3. Stlačením tlačidla OK ho uložte.

Ako môžem zmeniť predvolené zobrazenie priečinka v počítači Mac?

Ako nastaviť predvolený priečinok Finder v systéme Mac

 1. Otvorte okno Finder.
 2. Na paneli s ponukami kliknite na Vyhľadávač a potom na Predvoľby. ...
 3. Na karte Všeobecné v časti Predvoľby vyhľadávača nájdite možnosť Zobraziť nové okná vyhľadávača: a kliknite na rozbaľovaciu ponuku.
 4. Vyberte z vopred definovaného zoznamu priečinkov alebo kliknite na položku Iné v dolnej časti a zadajte priečinok.

Ako zmením predvolený priečinok pre otvorenie programu Windows Explorer?

Ako zmeniť predvolený priečinok programu Windows Explorer

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a vyberte príkaz Nový > Skratka.
 2. Do poľa umiestnenia zadajte C: \ Windows \ explorer.exe.
 3. Kliknite na Ďalej.
 4. Pomenujte skratku alebo ju nechajte ako prieskumníka.exe.
 5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 6. Pravým tlačidlom myši kliknite na odkaz a vyberte príkaz Vlastnosti.
 7. Zmeňte cieľ na C: \ Windows \ explorer.exe / n, / e, [umiestnenie priečinka]. ...
 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Ako vidím všetky priečinky vo veľkých ikonách?

1 odpoveď

 1. Prejdite na C: \ a zmeňte nastavenie zobrazenia na „Veľké ikony“
 2. Kliknite na Možnosti.
 3. Na karte Zobraziť kliknite na tlačidlo „Použiť do priečinkov“.

Ako zmením všetky priečinky na zobrazenie zoznamu?

Kliknite na Možnosti / Zmeniť priečinok a Možnosti vyhľadávania. V okne Možnosti priečinka kliknite na kartu Zobraziť a potom na tlačidlo Použiť do priečinkov. Zobrazí sa väčšina priečinkov v zozname.

Ako otvorím konkrétny priečinok?

Pravým tlačidlom myši kliknite na odkaz Prieskumník súborov a potom kliknite na položku ponuky Vlastnosti. Keď sa dostanete na obrazovku Vlastnosti, kliknite na kartu Skratka. Teraz, rovnako ako v systéme Windows XP, zmeníte na tejto obrazovke pole Cieľ (Obrázok C) tak, aby obsahovalo prepínače a umiestnenie požadovaného priečinka.

Aké sú dva spôsoby prístupu k priečinku adresára?

Zadaním príkazu cd folderName otvorte priečinok v adresári.

Napríklad do priečinka Používateľ môžete zadať dokumenty cd a stlačením klávesu ↵ Enter otvorte priečinok Dokumenty.

Ako otvorím vlastný priečinok?

Ak chcete zmeniť predvolený priečinok pri spustení v Prieskumníkovi súborov systému Windows 10, otvorte priečinok Prieskumník súborov a prejdite do priečinka, ktorý chcete predvolene otvoriť, ale neotvárajte ho. Namiesto toho kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok a z rozbaľovacej ponuky vyberte príkaz „Vytvoriť odkaz“. Odkaz na tento priečinok sa vytvorí na rovnakom mieste ako priečinok.

Ako vidím všetky súbory v priečinku a podpriečinkoch na počítači Mac?

Ak chcete rýchlo zistiť, čo sa nachádza vo všetkých podadresároch priečinka v aplikácii Finder, otvorte nadradený priečinok a prejdite do zobrazenia zoznamu. Teraz musíte podržať kláves Option a kliknúť na malú šípku vedľa názvu adresára, čím sa rozbalí tento adresár a všetky podadresáre súčasne.

Ako zobrazím všetky priečinky v aplikácii Mac Finder?

Kliknite na vyhľadávač v Docku. Kliknite na ponuku Zobraziť a vyberte možnosť Zobraziť možnosti zobrazenia. Začiarknite políčko Zobraziť priečinok knižnice v dolnej časti okna.

Ako zobrazím všetky priečinky v počítači Mac?

Sprievodca krok za krokom

 1. Otvorte Macintosh HD alebo priečinok, v ktorom chcete zobraziť skryté súbory vo vyhľadávači.
 2. Podržte stlačené klávesy Command, Shift a Period: cmd + shift + [.]
 3. Skryté súbory a priečinky na počítači Mac sa potom zobrazia čiastočne priehľadne.
 4. Súbory môžete znova skryť pomocou rovnakej klávesovej skratky.

Ako opraviť trhaný zvuk Bluetooth vo Windows 10 Boot Camp s MacBookom Pro?
Ako opravíte trhaný zvuk Bluetooth?Prečo je Bluetooth audio trhané?Ako môžem opraviť oneskorenie Bluetooth na počítači Mac?Ako opravím oneskorenie zvu...
Dialógové okno Otvoriť / Znova otvoriť týkajúce sa vyhľadávača sa neustále vyskakuje?
Ako zastavím vyskakovacie okná vyhľadávača v systéme Mac?Ako zastavím otváranie programov pri štarte Macu?Ako opravím vyhľadávač na počítači Mac?Prečo...
Zmeňte predvolenú aplikáciu pre všetky súbory v priečinku
Použite príkaz Otvoriť v. V Prieskumníkovi súborov kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorého predvolený program chcete zmeniť. Vyberte možnosť ...