Údaje

Nemôžem nájsť možnosť vypnúť mobilné dáta pre aplikáciu v iPhone (iOS 14)

Nemôžem nájsť možnosť vypnúť mobilné dáta pre aplikáciu v iPhone (iOS 14)
  1. Ako vypnem dáta pre určité aplikácie na mojom iPhone?
  2. Prečo nemôžem zapnúť údaje pre určité aplikácie?
  3. Prečo nemôžem zapnúť mobilné dáta pre niektoré aplikácie iOS 14?
  4. Ako vypnem mobilné aplikácie?

Ako vypnem dáta pre určité aplikácie na mojom iPhone?

Ako vypnúť dáta v iPhone pre konkrétne aplikácie

  1. Spustite aplikáciu Nastavenia.
  2. Klepnite na položku Mobilné.„
  3. V sekcii Celulárne dáta, ktorých načítanie môže chvíľu trvať, vyberte potiahnutím príslušného prepínača doľava, pre ktoré aplikácie chcete mobilné dáta vypnúť.

Prečo nemôžem zapnúť údaje pre určité aplikácie?

Krok 1: V telefóne otvorte Nastavenia a prejdite do aplikácie / Správca aplikácií. Krok 2: V časti Všetky aplikácie vyhľadajte Služby Google Play. Klepnite na Využitie dát. Krok 3: Skontrolujte, či sú zapnuté nastavenia Údaje na pozadí aj Neobmedzené využitie dát.

Prečo nemôžem zapnúť mobilné dáta pre niektoré aplikácie pre iOS 14?

Zakázať a povoliť mobilné dáta. Niektorí ľudia narazili na to, že mobilné dáta nie sú k dispozícii pre hlasový hovor alebo nefungujú pre niektoré aplikácie v systéme iOS 14, najjednoduchšou opravou je ich vypnúť a potom znova zapnúť. Prejdite do časti Nastavenia -> Bunkový ->Mobilné dáta. Klepnutím na prepínač ho vypnete.

Ako vypnem mobilné aplikácie?

Stačí ho vypnúť v nastaveniach telefónu. (Na iPhone klepnite na ikonu „Nastavenia“, klepnite na „Celulárne“ a potom vypnite možnosť „Mobilné dáta“.”V systéme Android klepnite na ikonu„ Nastavenia “, potom na„ Sieť & internet, klepnite na „Mobilná sieť“ a vypnite možnosť „Mobilné dáta“.”)

MacBook Pro 15 2017 Bluetooth sa znova pripojí, keď je pripojená myš
Prečo sa moje Bluetooth stále odpojuje od môjho Macbooku Pro?Prečo sa môj Mac Bluetooth stále odpojuje?Ako môžem opraviť oneskorenie myši Bluetooth na...
Bluetooth Explorer odstránený z Xcode Tools v 12.X?
Kde je Bluetooth Explorer v systéme Mac?Čo je Bluetooth Explorer pre Mac?Ako sa používa Bluetooth v programe Explorer?Podporuje Apple BLE?Ako môžem op...
Náhlavné súpravy Bluetooth sa krátko pripoja k iPhone, ale potom sa odpoja
Prečo sa môj iPhone stále odpojuje od mojich Bluetooth slúchadiel?Prečo sa moja náhlavná súprava Bluetooth stále odpojuje?Prečo sa moje zariadenie Blu...