Údaje

Ako je možné, že aplikácia selektívne vypne mobilné dáta?

Ako je možné, že aplikácia selektívne vypne mobilné dáta?
  1. Čo sa stane, keď vypnem mobilné dáta?
  2. Prečo môj iPhone používa dáta, keď na nich nie som?
  3. Mali by byť mobilné dáta zapnuté alebo vypnuté?
  4. Ako vypnem dáta pre určité aplikácie na mojom iPhone?

Čo sa stane, keď vypnem mobilné dáta?

(Na iPhone klepnite na ikonu „Nastavenia“, klepnite na „Celulárne“ a potom vypnite možnosť „Mobilné dáta“.”V systéme Android klepnite na ikonu„ Nastavenia “, potom na„ Sieť & internet, klepnite na „Mobilná sieť“ a vypnite možnosť „Mobilné dáta“.”) Po vypnutí mobilných dát budete môcť naďalej telefonovať a prijímať textové správy.

Prečo môj iPhone používa dáta, keď na nich nie som?

Keď sú mobilné dáta vypnuté, aplikácie používajú na dáta Wi-Fi. Ak chcete zobraziť využitie celulárnych dát pre jednotlivé systémové služby, prejdite do časti Nastavenia a klepnite na Celulárne alebo mobilné dáta. Potom sa posuňte do dolnej časti obrazovky a klepnite na Systémové služby. Mobilné dáta nie je možné zapnúť alebo vypnúť pre jednotlivé systémové služby.

Mali by byť mobilné dáta zapnuté alebo vypnuté?

Je to rýchle dátové pripojenie k dispozícii, pokiaľ nepoužívate Wi-Fi. Keď sú mobilné dáta vypnuté, uvidíte iba pruhy sily signálu v ľavom hornom rohu vášho iPhone. Pre takmer každého je dobré nechať Cellular Data zapnuté.

Ako vypnem dáta pre určité aplikácie na mojom iPhone?

Ako vypnúť dáta v iPhone pre konkrétne aplikácie

  1. Spustite aplikáciu Nastavenia.
  2. Klepnite na položku Mobilné.„
  3. V sekcii Celulárne dáta, ktorých načítanie môže chvíľu trvať, vyberte potiahnutím príslušného prepínača doľava, pre ktoré aplikácie chcete mobilné dáta vypnúť.

Ako spustím skript, keď sa konkrétne zariadenie Bluetooth prebudí?
Ako povolím Bluetooth prebudenie počítača?Ako môžem použiť Bluetooth v termináli??Ako skenujem zariadenie Bluetooth v systéme Linux?Ako nastavím Bluet...
MacBook Pro (začiatok roka 2015) Problémy s Bluetooth Catalina
Prečo sa môj MacBook Pro nepripojuje k Bluetooth?Môže sa Bluetooth rozbiť na Macu?Prečo sa moje Bluetooth na Macu stále odpojuje?Ako opravím problém s...
Bluetooth slúchadlá sa neustále odpájajú
Odpojte všetky nepotrebné pripojenia Bluetooth. ... Zaistite, aby mala vaša náhlavná súprava Bluetooth dostatok energie z batérie. Slúchadlá Bluetooth...