Otočiť sa

Ako úplne vypnúť kontrolu pravopisu v systéme MacOS Big Sur

Ako úplne vypnúť kontrolu pravopisu v systéme MacOS Big Sur

Ako vypnúť automatické opravy v počítači Mac

 1. Na paneli s nástrojmi Aplikácie vyberte možnosť „Predvoľby systému“. ...
 2. Kliknite na položku „Klávesnica“.„ ...
 3. Kliknite na text na hornom paneli.
 4. Zrušte výber možnosti „Automatická oprava pravopisu“.„Týmto sa automatické opravy vypnú.

 1. Ako vypnem automatické opravy v Mac Mail?
 2. Ako vypnem automatické opravy pri priblížení?
 3. Ako vypnem kontrolu pravopisu na klávesnici F7?
 4. Ako môžem ignorovať všetky chyby v programe Word 2020?
 5. Ako vypnem kontrolu pravopisu v systéme Android?
 6. Ako vypnem automatické opravy na Macbooku Air?
 7. Ako vypnem automatické opravy v prehliadači Safari na počítači Mac?

Ako vypnem automatické opravy v Mac Mail?

Pre konkrétnu aplikáciu: V aplikácii zvoľte Upraviť > Pravopis a gramatika > Automatická oprava pravopisu (vypne sa, keď sa nezobrazí značka začiarknutia). Pre všetky aplikácie: Vyberte ponuku Apple > Predvoľby systému, kliknite na klávesnicu, potom na text a potom zrušte začiarknutie políčka „Automaticky opravovať pravopis“.

Ako vypnem automatické opravy pri priblížení?

V pravom hornom rohu stránky s podrobnosťami kontaktu klepnite na Viac (...) a klepnite na Vypnúť automatické prijímanie hovorov.

Ako vypnem kontrolu pravopisu na klávesnici F7?

Ahoj, musím úplne vypnúť kúzlo slova MS vrátane skratky F7.
...
Odpovede (7) 

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office a potom na položku Možnosti programu Word. Word zobrazí dialógové okno Možnosti programu Word.
 2. Kliknite na Proofing.
 3. Zrušte začiarknutie políčka Skontrolovať pravopis pri zadávaní.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Ako môžem ignorovať všetky chyby v programe Word 2020?

V časti Návrhy kliknite na slovo, ktoré chcete použiť, a potom kliknite na Zmeniť všetko. Kliknite na položku Ignorovať raz. Kliknite na Ignorovať všetko.

Ako vypnem kontrolu pravopisu v systéme Android?

V okne Nastavenia v časti OSOBNÉ klepnite na Jazyk & možnosť vstupu. Raz Jazyk & keď sa objaví vstupné rozhranie, zrušte začiarknutie políčka Kontrola pravopisu v časti Jazyk a vypnite vo svojom zariadení možnosť automatických opráv.

Ako vypnem automatické opravy na Macbooku Air?

Ako vypnúť automatické opravy v počítači Mac

 1. Na paneli s nástrojmi Aplikácie vyberte možnosť „Predvoľby systému“. ...
 2. Kliknite na položku „Klávesnica“.„ ...
 3. Kliknite na „Text“ na hornom paneli.
 4. Zrušte výber možnosti „Automatická oprava pravopisu“.„Týmto sa automatické opravy vypnú.

Ako vypnem automatické opravy v prehliadači Safari na počítači Mac?

Na domovskej obrazovke systému Mac OS X kliknite na položku Safari. Na paneli s ponukami v hornej časti obrazovky kliknite na ponuku Upraviť a potom vyberte položku Pravopis a gramatika. Pri písaní zrušte začiarknutie možnosti Opraviť pravopis a automaticky opravovať pravopis.

Ako odstrániť zariadenie Bluetooth kliknutím na „x“, keď nie je „x“?
Ako vynútim odstránenie zariadenia Bluetooth?Ako prinútim počítač Mac odstrániť zariadenie Bluetooth?Ako odstránim zariadenie zo zoznamu Bluetooth?Ako...
Môj telefón mi umožňuje nabíjanie mojich slúchadiel Bluetooth, prečo nepoužívam mac? [duplikát]
Prečo sa moje slúchadlá Bluetooth nepripoja k môjmu Macbooku?Môžete pripojiť slúchadlá Bluetooth k macbooku?Ako pripojím bezdrôtové slúchadlá k počíta...
Zobraziť MAC adresy miestnych zariadení Bluetooth, ku ktorým som sa nikdy nepripojil
Ako naskenujem svoju Bluetooth MAC adresu?Zabezpečte, aby všetky zariadenia Bluetooth mali adresu MAC?Dajú sa sledovať prenosy Bluetooth?Ako zistím ad...