Otočiť sa

Ako stlmiť možnosti prístupu hlasom?

Ako stlmiť možnosti prístupu hlasom?

Ako vypnúť režim VoiceOver na iPhone

 1. Spustite aplikáciu Nastavenia (klepnutím vyberte aplikáciu Nastavenia a dvojitým klepnutím ju otvorte).
 2. Klepnutím vyberte možnosť Všeobecné a dvojitým klepnutím ju otvoríte.
 3. Klepnutím vyberte položku Prístupnosť a dvojitým klepnutím ju otvoríte.
 4. Klepnite na „VoiceOver.„Potom ho dvojitým klepnutím vypnete.

 1. Ako vypnem hlasovú prístupnosť?
 2. Ako vypnem tlačidlo prenosu hlasu na zariadení iPhone?
 3. Ako na svojom iPade vypnem zvukový popis?
 4. Ako odomknem telefón v režime talkback?
 5. Ako vypnem zvukový popis?
 6. Ako vypnem rozprávač na televízore?
 7. Ako vypnem zvukový popis na HBO Max?
 8. Ako zapnete VoiceOver?

Ako vypnem hlasovú prístupnosť?

V zariadení otvorte Nastavenia . Odvrávať. Zapnite alebo vypnite použitie funkcie TalkBack. Vyberte možnosť Ok.

Ako vypnem tlačidlo prenosu hlasu na zariadení iPhone?

Zapnite alebo vypnite VoiceOver

 1. Zavolajte Siri a povedzte „Zapnúť VoiceOver“ alebo „Vypnúť VoiceOver“.“
 2. Trikrát kliknite na bočné tlačidlo (na iPhone s Face ID).
 3. Trikrát kliknite na tlačidlo Domov (na iPhone s tlačidlom Domov).
 4. Použite Control Center.
 5. Choď do nastavení > Prístupnosť > VoiceOver, potom nastavenie zapnite alebo vypnite.

Ako na svojom iPade vypnem zvukový popis?

Ako vypnúť VoiceOver na iPade prostredníctvom aplikácie Nastavenia

 1. Tam klepnite na „Prístupnosť.„ ...
 2. V sekcii „Vízia“ kliknite na „VoiceOver“.„Ak je táto funkcia aktivovaná, bude na pravej strane obrazovky zobrazovať„ Zapnuté “. ...
 3. V časti VoiceOver túto funkciu vypnete klepnutím alebo potiahnutím prepínača.

Ako odomknem telefón v režime talkback?

Ak máte pre svoje zariadenie heslo alebo PIN, existuje niekoľko spôsobov, ako ho odomknúť:

 1. Z dolnej časti uzamknutej obrazovky potiahnite dvoma prstami nahor.
 2. Použite snímač odtlačkov prstov alebo odomknutie tvárou.
 3. Preskúmajte dotykom. V strede dolnej časti obrazovky nájdite tlačidlo na odomknutie a potom dvakrát klepnite.

Ako vypnem zvukový popis?

Na domovskej obrazovke zariadenia klepnite na Nastavenia. Vľavo klepnite na Prístupnosť. Klepnite na Zvukové popisy. Skontrolujte, či je nastavenie Zvukový popis vypnuté.

Ako vypnem rozprávač na televízore?

Ak chcete zakázať popis videa, zadajte nastavenia televízora stlačením tlačidla MENU na diaľkovom ovládači, potom vyberte položku Dostupnosť a potom položku Popis videa. Túto možnosť môžete nastaviť na Zapnuté alebo Vypnuté.

Ako vypnem zvukový popis na HBO Max?

Ak chcete vypnúť zvukové popisy, znovu otvorte ponuku Zvuk a titulky a v časti Zvuk vyberte pôvodný jazyk. Zvukový popis môžete zapnúť na nasledujúcich televíznych zariadeniach: Amazon Fire TV. Android TV.

Ako zapnete VoiceOver?

Ako aktivovať VoiceOver

 1. Prejdite do aplikácie nastavení.
 2. Nájdite všeobecnú časť.
 3. Vyberte ponuku prístupnosti.
 4. Klepnite na VoiceOver, ktorý je v hornej časti zoznamu.
 5. Zapnite VoiceOver.

Ako zistím verziu Bluetooth, ktorú môj iPhone podporuje?
Prejdením prstom po iPhone otvorte Control Center. Potom skontrolujte, či sú zapnuté Wi-Fi a Bluetooth....Povoľte vo svojom telefóne Bluetooth.Choď do...
Prečo sa rôzne náhlavné súpravy Bluetooth párujú rôznymi spôsobmi na iPhone?
Môžete k iPhone pripojiť viac slúchadiel Bluetooth?Môžete spárovať naraz 2 slúchadlá Bluetooth?Môžu náhlavné súpravy Bluetooth medzi sebou komunikovať...
Bluetooth reproduktory prebúdzajú môj MacBook
Ako zabránim tomu, aby môj reproduktor Bluetooth prešiel do režimu spánku?Ako zabránim tomu, aby moja klávesnica Bluetooth prešla do režimu spánku Mac...