Objem

Macbook Pro tlmí nízky zvukový vstup

Macbook Pro tlmí nízky zvukový vstup
 1. Prečo je na Macu taká nízka hlasitosť vstupu?
 2. Ako zmením zvukový vstup na svojom Macbooku?
 3. Prečo je môj reproduktor MacBook Pro taký tichý?
 4. Ako môžem opraviť interný mikrofón na počítači Mac?
 5. Má môj MacBook Pro zvukový vstup??
 6. Ako zmením zvukový výstup na svojom MacBooku Pro?
 7. Ako môžem použiť konektor pre slúchadlá ako vstup??
 8. Ako získam digitálny zvukový výstup na svojom MacBooku Pro?
 9. Ako opravím nízku hlasitosť na svojom MacBooku Pro?
 10. Prečo znie moja hlasitosť tak nízko?
 11. Ako môžem zvýšiť hlasitosť svojho MacBooku Pro?

Prečo je na Macu taká nízka hlasitosť vstupu?

Na počítači Mac vyberte ponuku Apple > Predvoľby systému, kliknite na Zvuk a potom na Vstup. ... Ak nahrávate zvuk cez zvukový port počítača, môžete upraviť vstupnú hlasitosť tak, aby kompenzoval príliš hlasný alebo tichý zdroj zvuku.

Ako zmením zvukový vstup na svojom Macbooku?

Ak chcete uskutočniť prepnutie, prejdite do predvoľieb systému a vyberte ovládací panel pre Zvuk. V dolnej časti okna uvidíte rozbaľovaciu ponuku „Použiť zvukový port pre.„Prepnite to, nastavte jazdec vstupnej úrovne nad ním a je všetko pripravené.

Prečo je môj reproduktor MacBook Pro taký tichý?

Prejdite na Predvoľby systému > Znie to a upravte hlasitosť zvuku počítača Mac pomocou posúvača smerom nadol. Problém by mohol vyriešiť resetovanie NVRAM.

Ako môžem opraviť interný mikrofón na počítači Mac?

2. Nakonfigurujte nastavenia

 1. Otvorte Predvoľby systému (v Aplikáciách alebo ich môžete nájsť pomocou Siri alebo Spotlight Search)
 2. Kliknite na Zvuk.
 3. Vyberte vstup > Interný mikrofón.
 4. Tu skontrolujte, či je vstupná hlasitosť maximálna.
 5. Ak teraz hovoríte v blízkosti svojho počítača Mac, mali by sa lišty vstupnej úrovne zaplniť.

Má môj MacBook Pro zvukový vstup??

Ako sme už spomenuli, moderné zariadenia Mac majú iba jeden zvukový konektor, ktorý môžete použiť rovnako pre vstupné aj výstupné zariadenia. Ak ho chcete použiť na vstupný zvukový vstup, musíte prejsť do predvoľieb systému macOS. Kliknite na ikonu Apple v ľavom hornom rohu obrazovky vášho Macu. Odtiaľ kliknite na položku Predvoľby systému.

Ako zmením zvukový výstup na svojom MacBooku Pro?

Na počítači Mac vyberte ponuku Apple > Predvoľby systému, kliknite na Zvuk a potom na Výstup.
...
Ak chcete upraviť nastavenie zvukového výstupu, postupujte takto:

 1. Úprava vyváženia: Potiahnite posúvač Vyváženie.
 2. Úprava hlasitosti: Potiahnite posúvač Výstupná hlasitosť.
 3. Zastaviť zvukový výstup: Začiarknite políčko Stlmiť.

Ako môžem použiť konektor pre slúchadlá ako vstup??

Ako nahrávať z mikrofónovej linky na konektor pre slúchadlá

 1. Pripojte adaptér do konektora pre slúchadlá. ...
 2. Zapojte mikrofónový kábel do adaptéra a do záznamového zariadenia. ...
 3. Hlasitosť konektora pre slúchadlá nastavte na 50 percent. ...
 4. Vyskúšajte vstup prehraním zvuku na zariadení pomocou konektora pre slúchadlá.

Ako získam digitálny zvukový výstup na svojom MacBooku Pro?

Kliknite na Zvuk.

 1. Vyberte kartu Výstup.
 2. Keď prehrávate zvuk cez zabudované reproduktory počítača Mac, výstup je nastavený na Internal Speakers - Built In. Pri prehrávaní digitálneho zvuku by mal byť výstup nastavený na digitálny výstup - optický digitálny výstupný port. ...
 3. Zavrite predvoľby systému.

Ako opravím nízku hlasitosť na svojom MacBooku Pro?

Ako skontrolovať nastavenia zvuku

 1. Kliknite na ponuku Apple a zvoľte System Preferences.
 2. Kliknite na tablu Zvuk.
 3. Vyberte kartu Výstup a vyberte vstavané reproduktory. ...
 4. Skontrolujte, či je jazdec hlasitosti nízky; ak je to tak, posuňte ho doprava a znova skontrolujte zvuk.
 5. Skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko Stlmiť.

Prečo znie moja hlasitosť tak nízko?

Príčiny problémov s objemom telefónu Android

Váš telefón je pripojený cez Bluetooth k ďalšiemu zariadeniu, ktoré prehráva zvuk. Na pozadí beží aplikácia, ktorá ovláda celkovú hlasitosť. Režim Nerušiť je aktívny. Reproduktory alebo slúchadlá majú problémy s hardvérom.

Ako môžem zvýšiť hlasitosť svojho MacBooku Pro?

Ak chcete zmeniť hlasitosť v počítači Mac, kliknite na ovládači hlasitosti na paneli ponúk a potom potiahnutím jazdca upravte hlasitosť (alebo použite ovládací panel). Ak sa ovládač hlasitosti nenachádza na paneli s ponukami, vyberte ponuku Apple > Predvoľby systému, potom kliknite na Zvuk.

Klávesnica Bluetooth tretej strany sa pri prihlásení do režimu spánku nepripojí
Ako zabránim tomu, aby moja klávesnica Bluetooth prešla do režimu spánku Mac?Ako prepnem klávesnicu Bluetooth do režimu párovania?Prečo sa moja Blueto...
Ako otvoríte konkrétny priečinok v aplikácii Finder bez skriptu jablka?
Ako prejdem do priečinka v aplikácii Finder na Macu?Ako otvorím priečinok skriptu?Ako otvorím okno Finderu na počítači Mac?Čo je Posix path?Ako presun...
Možnosť výsadku nezobrazuje Finder v macu
Skúste prejsť do vyhľadávača na paneli s ponukami<Predvoľby<Bočný panel a začiarknutie políčka AirDrop. Otvorte vyhľadávač a jeho predvoľby klik...