Vyhľadávač

Nastavenie na udržiavanie stavov kariet Finderu v systéme macOS Catalina

Nastavenie na udržiavanie stavov kariet Finderu v systéme macOS Catalina
 1. Ako ponechám karty Finder otvorené v systéme Mac?
 2. Ako zmením svoje nastavenia vyhľadávača v systéme Mac?
 3. Ako zabránim Safari zavrieť všetky karty Mac?
 4. Ako zorganizujem Finder na Macu?
 5. Ako kliknete pravým tlačidlom myši na počítač Mac?
 6. Môžete v systéme Mac otvoriť dve okná Finderu?
 7. Ako odstránim predvoľby vyhľadávača v systéme Mac?
 8. Kde je bočný panel Finder v systéme Mac?
 9. Kde je správa záloh na Macu?
 10. Kam sa dostali všetky moje karty Safari?
 11. Ako reštartujem Safari bez straty kariet?
 12. Prečo moje safari stále maže moje karty?

Ako ponechám karty Finder otvorené v systéme Mac?

Nastavte, ako sa majú otvárať všetky priečinky

 1. Na počítači Mac vyberte ponuku Apple > Predvoľby systému, potom kliknite na Všeobecné. Otvorte Všeobecné predvoľby.
 2. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku „Preferovať karty pri otváraní dokumentov“ a potom vyberte možnosť: nikdy: Otvoriť priečinky v novom okne, nie na karte.

Ako zmením svoje nastavenia vyhľadávača v systéme Mac?

Vo vašom Macu použite predvoľby Finderu na zmenu možností pre okná Finderu, prípony súborov a Kôš. Naučte sa, ako usporiadať súbory vo vyhľadávači. Ak chcete zmeniť tieto predvoľby, kliknite na ikonu Finder v Docku a potom vyberte položku Finder > Predvoľby.

Ako zabránim Safari zavrieť všetky karty Mac?

Prejdite do ponuky Nastavenia > Safari > Vymazať históriu a údaje webových stránok. Pamätajte, že pri tom bude pravdepodobne potrebné znova zadať niekoľko hesiel. Zatiaľ čo v Nastaveniach > Safari, tiež skontrolujte, či je položka Zavrieť karty nastavená na hodnotu Ručne, aby sa karty, ktoré sa za chvíľu nemuseli navštíviť, automaticky nezatvárali.

Ako zorganizujem Finder na Macu?

Triedenie a usporiadanie položiek vo vyhľadávači na Macu

 1. Na počítači Mac kliknutím na ikonu Finder v Docku otvorte okno Finder.
 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov: Zoradiť položky: V ľubovoľnom zobrazení vyberte položku Zobraziť > Zobraziť možnosti zobrazenia, kliknite na rozbaľovaciu ponuku Zoradiť podľa a potom vyberte poradie zoradenia, napríklad Dátum zmeny alebo Názov.

Ako kliknete pravým tlačidlom myši na počítač Mac?

Kliknite pravým tlačidlom myši na počítač Mac

 1. Kliknutie s klávesom Control: Počas klikania na položku stlačte a podržte kláves Control. Napríklad kliknite so stlačeným klávesom Control na ikonu, okno, panel nástrojov, pracovnú plochu alebo inú položku. ...
 2. Prispôsobte si spôsob klikania s klávesom Control: Zmeňte možnosti sekundárneho kliknutia pre trackpad alebo myš.

Môžete v systéme Mac otvoriť dve okná Finderu?

Ak chcete zobraziť obsah dvoch priečinkov súčasne, môžete otvoriť dve okná aplikácie Finder. Dvakrát kliknite na jeden priečinok, v ktorom chcete pracovať, a otvorte ho v okne vo vyhľadávači. ... Kliknutím na „Nové okno vyhľadávača“ otvoríte nové okno vyhľadávača, na ktorom môžete pracovať v počítačoch Mac. Prejdite do priečinka.

Ako odstránim predvoľby vyhľadávača v systéme Mac?

Odstráňte predvoľby aplikácie Finder pomocou aplikácie Finder

 1. Otvorte okno vyhľadávača a prejdite na domovskú stránku > Knižnica > Priečinok Predvoľby.
 2. Vyhodiť súbor do koša.jablko.nálezca.plist.
 3. Ak používate Mac OS X 10.3 alebo novší, tiež vyhoďte súbor s predvoľbami bočného panela vyhľadávača, kom.jablko.bočné zoznamy.plist.
 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich úloh: ...
 5. Vysypať kôš.

Kde je bočný panel Finder v systéme Mac?

Ako skryť alebo zobraziť bočný panel vyhľadávača

 1. Otvorte okno Finder výberom ikony Finder v Docku.
 2. Vyhľadávač predvolene po otvorení zobrazí bočný panel. ...
 3. Ak chcete bočný panel po jeho zatvorení znova otvoriť, vyberte položku Zobraziť > Zobraziť bočný panel z panela ponúk vyhľadávača.

Kde je správa záloh na Macu?

Vo vyhľadávači na karte Všeobecné kliknite na položku Spravovať zálohy. Zobrazí sa zoznam vašich záloh. Odtiaľto môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na požadovanú zálohu, potom zvoliť Zobraziť vo vyhľadávači alebo Odstrániť alebo Archivovať.

Kam sa dostali všetky moje karty Safari?

Klepnite a podržte ikonu aplikácie Safari na ploche a potom v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Zobraziť všetky Windows. Otvorte Safari a vysunutím nahor odhalte Dock. Pri otvorenom prehliadači Safari klepnutím na ikonu Safari znova zobrazte všetky svoje okná. ... Každé okno Safari sa zobrazuje ako iná aplikácia.

Ako reštartujem Safari bez straty kariet?

Znova otvorte zatvorené Windows v Safari na Macu

Ak ukončíte Safari a chcete ho reštartovať so všetkými kartami, ktoré ste mali naposledy otvorené, prejdite do ponuky História a vyberte možnosť Znova otvoriť všetky Windows z poslednej relácie. Budete v prevádzke so všetkými oknami a kartami, ktoré ste používali naposledy.

Prečo moje safari stále maže moje karty?

Súvisí to s tým, že máte príliš veľa uložených údajov o webových stránkach (nie medzipamäť alebo súbory cookie alebo históriu). Choď do nastavení -> Safari -> Pokročilé (dole) -> Údaje webových stránok. Tu som mal v telefóne viac ako 32 MB dát, jedna stránka dokonca ukladala 17 MB dát do mobilného prehliadača. Všetko som vymazal pomocou funkcie v dolnej časti.

MacBook Pro v polovici roka 2014, aktualizácia Bluetooth
Môžem upgradovať svoju verziu Bluetooth na počítači Mac?Ako môžem aktualizovať svoje Bluetooth na svojom MacBooku Pro?Má MacBook Pro 2014 Bluetooth??M...
Vyčistite odstránenie čiastočného binárneho súboru z Homebrew v OSX Mojave
Ako úplne odstránim homebrew z môjho počítača Mac?Ako preinštalujem Mac brew?Ako aktualizujete brew v systéme Mac?Ako odinštalujem a nainštalujem brew...
Otvorte okno Finder pre iný používateľský účet
Ak chcete otvoriť nové okno aplikácie Finder bez otvorenia konkrétneho priečinka, kliknite na ikonu Finder v Docku a potom vyberte príkaz Súbor > N...