Vyhľadávač

Zväzok, ktorý sa nezobrazuje vo vyhľadávači -> zariadenia

Zväzok, ktorý sa nezobrazuje vo vyhľadávači -> zariadenia
 1. Ako vidím zariadenia pripojené k počítaču Mac?
 2. Ako môžem opraviť Finder na mojom počítači Mac?
 3. Prečo sa môj iPhone nezobrazuje vo vyhľadávači?
 4. Ako zmením svoje nastavenia vyhľadávača v systéme Mac?
 5. Ako získam prístup k zariadeniu Android na počítači Mac?
 6. Ako nájdem svoje zariadenie USB v počítači Macbook Pro?
 7. Prečo nemôžem otvoriť svoj Finder v Macu?
 8. Prečo Finder nefunguje na Macu?
 9. Ako resetujem vyhľadávač na svojom Macbooku Pro?
 10. Ako dosiahnem, aby sa môj iPhone zobrazoval v aplikácii Finder?
 11. Prečo sa môj iPhone nezobrazuje ako zariadenie na mojom počítači Mac?
 12. Prečo sa môj iPhone nezobrazuje na počítači Mac AirDrop?

Ako vidím zariadenia pripojené k počítaču Mac?

Zobrazte zariadenia pripojené k počítaču Mac

 1. V aplikácii Finder na počítači Mac zvoľte Finder > Predvoľby.
 2. Kliknite na položku Všeobecné a potom vyberte položky, ktoré chcete zobraziť na pracovnej ploche. Napríklad ak vyberiete „Pevné disky“, na ploche sa zobrazia ikony pevných diskov.
 3. Kliknite na bočný panel a potom vyberte položky, ktoré chcete zobraziť na bočnom paneli vyhľadávača.

Ako môžem opraviť Finder na mojom počítači Mac?

Otvorte okno vyhľadávača a prejdite na domovskú stránku > Knižnica > Priečinok Predvoľby. Vykonajte jednu z nasledujúcich úloh: Odhláste sa a znova sa prihláste. Znovu spustite vyhľadávač výberom možnosti Vynútiť ukončenie z ponuky Apple, výberom vyhľadávača a kliknutím na tlačidlo Znova spustiť.

Prečo sa môj iPhone nezobrazuje vo vyhľadávači?

Kliknite na položku Vyhľadávač > Predvoľby. Vyberte kartu Bočný panel. Začiarkavacie políčko pre disky CD, DVD a iOS. Ak sú začiarknuté, zrušte ich začiarknutie, počkajte niekoľko sekúnd a znova začiarknite políčko.

Ako zmením svoje nastavenia vyhľadávača v systéme Mac?

Vo vašom Macu použite predvoľby Finderu na zmenu možností pre okná Finderu, prípony súborov a Kôš. Naučte sa, ako usporiadať súbory vo vyhľadávači. Ak chcete zmeniť tieto predvoľby, kliknite na ikonu Finder v Docku a potom vyberte položku Finder > Predvoľby.

Ako získam prístup k zariadeniu Android na počítači Mac?

Namiesto toho pripojte zariadenie Android k počítaču Mac tak, že pred pripojením cez USB zapnete režim ladenia systému Android.

 1. Na zariadení s Androidom stlačte tlačidlo „Ponuka“ a klepnite na „Nastavenia.„
 2. Klepnite na „Aplikácie“ a potom na „Vývoj.„
 3. Klepnite na „Ladenie USB.„
 4. Pripojte zariadenie Android k počítaču Mac pomocou kábla USB.

Ako nájdem svoje zariadenie USB v počítači Macbook Pro?

Kliknite na „O tomto počítači Mac.”Keď sa to objaví, kliknite na„ System Report… “v okne, ktoré sa otvorilo. Na obrazovke Systémové informácie, ktorá sa zobrazí, kliknite na „USB“ na ľavom paneli v časti Hardvér úplne dole. Zobrazí sa zoznam všetkých pripojených zariadení.

Prečo nemôžem otvoriť svoj Finder v Macu?

vyskúšajte toto: Podržte Command + Option a klepnite na kláves esc. To by malo vyvolať dialógové okno s možnosťou zabiť všetky spustené úlohy. Vyhľadávač tam môže byť s znakom „(nereaguje)“. Ak je to tak, kliknite na ňu a potom na tlačidlo Znova spustiť.

Prečo Finder nefunguje na Macu?

Jedným z dôvodov je poškodenie konfigurácií Finderu, čo môže spôsobiť, že nebude reagovať. Finder môže tiež prestať reagovať, ak máte málo úložného priestoru v Macu. Ďalším dôvodom môže byť poškodenie systémových predvolieb vo vašom počítači Mac, čo spôsobí, že Finder nebude fungovať správne.

Ako resetujem vyhľadávač na svojom Macbooku Pro?

Otvorte vyhľadávač. Kliknite na ponuku  a na klávesnici podržte kláves Shift. Vyberte možnosť Vynútiť ukončenie vyhľadávania.
...
Alebo môžete:

 1. Podržte kláves Option) na klávesnici.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Finder v doku. ...
 3. Vyberte Znova spustiť.

Ako dosiahnem, aby sa môj iPhone zobrazoval v aplikácii Finder?

Ako dosiahnuť, aby sa váš iPhone alebo iPad zobrazoval vo vyhľadávači

 1. Pripojte svoj iPhone alebo iPad k počítaču Mac.
 2. Kliknite na vyhľadávači na paneli s ponukami.
 3. Kliknite na položku Predvoľby. ...
 4. Kliknite na kartu Bočný panel.
 5. Začiarknite políčko vedľa možnosti CD, DVD a iOS a skontrolujte, či je políčko prázdne.

Prečo sa môj iPhone nezobrazuje ako zariadenie na mojom počítači Mac?

Na počítači Mac podržte kláves Option, kliknite na ponuku Apple a vyberte položku System Information alebo System Report. ... Ak sa váš iPhone, iPad alebo iPod zobrazuje pod stromom zariadení USB, získajte najnovší macOS alebo si nainštalujte najnovšie aktualizácie. Ak svoje zariadenie nevidíte alebo stále potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Prečo sa môj iPhone nezobrazuje na počítači Mac AirDrop?

Aj keď sú Wi-Fi a Bluetooth povolené, je možné, že vypnutie a opätovné zapnutie Wi-Fi a Bluetooth môže vyriešiť príležitostný problém, keď sa v sieti AirDrop nezobrazia žiadne zariadenia. Na zariadeniach so systémom iOS je možné zapnúť alebo vypnúť Wi-Fi aj Bluetooth v Nastaveniach.

MacOS zakáže automatické pripojenie zariadenia Bluetooth
Ako vypnúť automatické prepínanie Bluetooth v systéme MacOS Big SurKliknite na Ovládacie centrum na svojom paneli ponúk.Kliknite na Bluetooth.Vyberte ...
Ako pripojiť bluetooth reproduktor k MacOS a KEEP pomocou interných reproduktorov
Ako môžem dosiahnuť, aby moje reproduktory Mac a Bluetooth reproduktory hrali súčasne?Ako môžem dosiahnuť, aby reproduktory môjho počítača a reprodukt...
Ukladanie súborov mimo domovský priečinok na Cataline
Ako zmením umiestnenie súboru v počítači Mac?Ako vložím dokumenty do priečinka na počítači Mac?Ako zmeníte domovský priečinok v systéme Mac?Ako ukladá...