Oznámenie

„Formát“ časových oznámení
Ako naformátujete oznámenie?Ako píšeš dátum vo formáte listu?Ako začnete formálne oznámenie?Aké sú typy oznámení?Aký je správny spôsob písania času?Ak...