Cuda

Ktorý MacBook je v skutočnosti schopný CUDA? [duplikát]
Má Mac GPU s podporou CUDA??Je schopný MacBook Pro Cuda?Ktoré Macbooky majú problémy s GPU?Podporuje Mac Nvidia eGPU?Je povolená moja GPU CUDA?Môže Cu...
Je môj mac book pro vhodný pre CUDA?
Všetky zariadenia MBP majú dve karty. Kliknite na tlačidlo Správa o systéme a prejdite na položku Hardvér -> Grafika / displeje. Ak existuje samost...
Čo robí vodič CUDA?
Ovládač NVIDIA CUDA sa používa na umožnenie interakcie programov s hardvérom NVIDIA. Poskytuje viac vrstiev aplikačných programovacích rozhraní, ktoré...