Údaje

Ako je možné, že aplikácia selektívne vypne mobilné dáta?
Čo sa stane, keď vypnem mobilné dáta?Prečo môj iPhone používa dáta, keď na nich nie som?Mali by byť mobilné dáta zapnuté alebo vypnuté?Ako vypnem dáta...
Nemôžem nájsť možnosť vypnúť mobilné dáta pre aplikáciu v iPhone (iOS 14)
Ako vypnem dáta pre určité aplikácie na mojom iPhone?Prečo nemôžem zapnúť údaje pre určité aplikácie?Prečo nemôžem zapnúť mobilné dáta pre niektoré ap...
Ako môžem mapovať nečíselné údaje v aplikácii Numbers
Ako zobrazujete nečíselné údaje?Ako vytvoríte graf programu Excel bez číselných štítkov?Ako zadávate nečíselné údaje v programe Excel?Ako prevádzate n...
Najlepší spôsob archivácie osobných údajov doma
Aký je najlepší spôsob archivácie údajov?Aký je najspoľahlivejší spôsob ukladania údajov?Aký je najbezpečnejší spôsob dlhodobého ukladania údajov?Ako ...
Akýkoľvek spôsob, ako zobraziť použitie mobilných dát v Safari na stránkach?
Používa Safari údaje na pozadí?Ako môžem skontrolovať využitie svojich mobilných dát na svojom iPhone?Používa Safari mobilné dáta?Ako zistíte, že použ...
iPhone 7 využívajúci veľké množstvo údajov Wi-Fi
Klepnite na Celulárne. Posuňte sa nadol do podponuky Mobilné dáta, kde sa zobrazí zoznam vašich aplikácií a koľko dát spotrebovali za súčasné obdobie....
Obnova súborov z SSD a životnosti SSD?
Dajú sa údaje SSD obnoviť?Ako dlho vydrží dáta na SSD?Vydrží HDD dlhšie ako SSD?Je SSD vhodný na dlhodobé ukladanie?Aké sú výhody SSD oproti HDD?Je 25...
Je disk SSD s nasledujúcou správou o prvej pomoci zachrániteľný??
Je SSD obnoviteľný?Ako opravím poškodený disk SSD?Dajú sa dáta obnoviť z chybného SSD?Ako obnovím údaje z SSD Msata?Koľko stojí obnova dát SSD?Ako zis...
Po aktualizácii na iOS14 chýbajú údaje o činnosti
Stratíte údaje pri aktualizácii na iOS 14?Stratíte svoje dáta pri aktualizácii iPhone?Prečo sa moje hodinky Apple nesynchronizujú s mojou aktivitou?Pr...