Priečinok - Stránka 2

Záhadné priečinky, ktoré sa objavili v Dokumentoch po inovácii na Big Sur
Ako vidím všetky priečinky na počítači Mac?Kde je lokálny priečinok Dokumenty v systéme Mac?Prečo je na pracovnej ploche počítača Mac premiestnený pri...
Ako môžem použiť adresár / home v systéme Mac OS X revisited
Kde je domovský adresár v počítači Mac?Ako si vytvoríte domovský priečinok v počítači Mac?Ako vytvorím priečinok v koreňovom adresári Mac?Prečo na svo...
iPadOS Vytváranie súborov na zdieľaní SMB
Ako vytvorím zdieľaný priečinok na svojom iPade?Môžete na iPade vytvoriť priečinok so súbormi?Ako sa pripojím k zdieľaniu súborov na iPade?Kde je prie...
V počítači MacOS so systémom Catalina je možné mať priečinok / Developer /, ktorý býval od narodenia Mac Os X?
Ako povolím neidentifikovaným vývojárom v systéme Mac Catalina?Ako vytvorím priečinok pre vývojárov v systéme Mac?Čo je priečinok Developer na mojom p...
Ako duálne bootovať Ubuntu a macOS bez rEFInd?
2 odpovedeNainštalujte si Ubuntu.Po dokončení reštartujte a podržte klávesovú skratku, čím vyvoláte Správcu spustenia. ... Otvorte okno aplikácie Term...
Je v systéme Mac OS možné vytvoriť určitú aplikáciu v koreňovom priečinku „Podpora aplikácií“?
Ako sa dostanem k podpore aplikácií v systéme Mac?Čo je priečinok Podpora aplikácií v systéme Mac?Kde je podpora knižničných aplikácií Windows?Prečo j...
Ako obnoviť predvolené priečinky pre plochu, súbory na stiahnutie a dokumenty?
Obnovenie predvolenej cesty k dokumentom Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Dokumenty (na pracovnej ploche) a potom kliknite na položku Vlastnost...
dať inému používateľovi povolenie pre priečinok, ale nie pre nadradené priečinky
Ako povolím určitým používateľom prístup k priečinku?Ako obmedzím prístup iba na podpriečinok?Poskytuje zdieľanie podpriečinka s niekým tiež prístup d...
/ opt zložka už nie je prístupná vo vyhľadávači na Cataline
Kde je optický priečinok v systéme Mac?Ako môžem opraviť povolenia priečinkov v systéme Mac?Ako odomknem priečinok Knižnica v systéme Mac?Prečo na svo...