Htaccess

Kde by som našiel kde .Súbor htaccess sa nachádza a používa na serveri Mac OS X Lion, ktorý nastavuje základné overenie na serveri Apache?
Kde je .súbor htaccess na Macu?Kde je umiestnenie .súbor htaccess?Kde je .htaccess apache2?Ako skontrolujete, či htaccess funguje alebo nefunguje na s...
.htaccess nefunguje po aktualizácii na php 8
Ako zistím, či sa prepisuje môj motor?Ako zistím, či je povolená funkcia AllowOverride?Ako skontrolujem, či sa prepisuje adresa URL?Prečo presmerovani...
Nainštalovaný Apache (httpd) pomocou Home Brew, ale zdá sa, že nefunguje mod_rewrite?
Ako zistím, či je povolený mod_rewrite?Ako zistím, či .htaccess funguje?Prečo je .htaccess nefunguje?Ako povolím a2enmod?Ako zistím, či je povolený Al...