Pomlčka

Ako získať stránky 10.3.9, bežiaci na iOS 14.4, aby sa neporušiteľné spojovníky zobrazovali skôr ako spojovníky ako ako nič?
Ako vkladáte na stránky neporušiteľnú pomlčku?Ako vložíte neporušiteľnú pomlčku na počítači Mac?Ako vložíte neporušiteľnú pomlčku v PowerPointe?Ako pí...
Ako zadám spojovník v systéme iOS 12?
Pomlčku môžete napísať stlačením ikony „-“ na klávesnici vášho iPhone. Nachádza sa vľavo, ako je to znázornené vyššie. A2A. Pomlčku môžete napísať stl...