Ifconfig

Čo znamená en0, en1 atď. (En)?
Načítava sa, keď bola táto odpoveď prijatá ... Pokiaľ viem, znamená to „EtherNet“. https: // jablko.výmena zásobníka.com / questions / 11326 / what-do...
Môj príkaz ifconfig sa z nejakého dôvodu nenašiel
To jednoducho znamená, že ifconfig už nie je základnou funkciou nainštalovanou so základným OS. Stále ho môžete získať nainštalovaním balíka net-tools...