Mesiac

Ako získať názov mesiaca v angličtine pomocou čísel?
2 odpovedeVytvorte tabuľku na samostatnej karte a neskôr ju uzamknite / skryte.Potom v angličtine pridajte do jedného stĺpca názvy mesiacov v poradí o...
Denné hodnoty spolu za mesiac
Ako sčítate hodnotu za mesiac?Ako vypočítate priemerný mesačne?Ako môžem zhrnúť mesačné údaje v programe Excel?Ako urobím Sumif s viacerými kritériami...