nastavenie

Žiadny internet, aj keď je pripojený k WiFi alebo 4G (iPhone)
Stále sa nedá pripojiť? Obnovte nastavenia siete. Klepnite na Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Obnovte nastavenia siete. Týmto sa tiež re...
Kedy pomáha obnoviť iDevice pomocou iTunes, na rozdiel od „vymazania všetkého obsahu a nastavení“?
Vymaže všetok obsah a nastavenia rovnako ako obnovenie?Obnovuje program iTunes všetko??Aký je rozdiel medzi resetovaním všetkých nastavení a vymazaním...
„Vymazať všetok obsah a nastavenia“ by odpojilo môj telefón od operátora?
Nie. Mobilné plány sa nevymažú, pretože táto registrácia patrí k SIM karte a mobilným systémom, nie k nastaveniam v telefóne, ktoré je možné vymazať o...
Zabráňte uskutočňovaniu hovorov na iPhone
Choď do nastavení > Telefón. Klepnite na Blokovanie hovorov & Identifikácia. V časti Povoliť týmto aplikáciám blokovať hovory a poskytovať ID v...
Plánujete predaj iPadu 2 - potrebujete vedieť, ako bezpečne vymazať údaje
Ako môžem iPad pred predajom utrieť??Ako bezpečne vymazať svoj iPad?Čo mám robiť pred predajom iPadu?Ako môžem vymazať svoj iPhone kvôli obchodu?Vymaž...
Domovská obrazovka iPhone sa po vymazaní nastavení siete a obsahu nezobrazuje
Ako obnovím svoj iPhone po vymazaní všetkého obsahu a nastavení?Čo sa stane, keď vymažete všetok obsah a nastavenia v iPhone?Čo sa stane, keď v iPhone...
Ako obnovím nové nastavenie iphone?
Choď do nastavení > Všeobecné > Resetujte a potom klepnite na Vymazať všetok obsah a nastavenia. V aplikáciách & Na obrazovke Údaje klepnite...
iPhone sa nepripojí k 3G po strate wifi pripojenia
Prečo nefunguje moje 3G na mojom iPhone?Prečo sa môj iPhone nepripojuje k mobilným dátam?Prečo môj iPhone nepovie pripojenie na internet, keď mám dáta...
iPhone, ktorý bol omylom oklamaný a zapnutá VPN. Teraz sa nedá vrátiť späť na Zapnuté a žiadny internetový telefón, gmail ani text na iPhone 4S [zatvorené]
Ako získam VPN späť na svojom iPhone?Prečo nemôžem na svojom iPhone vypnúť VPN?Ako vypnem VPN na svojom iPhone?Prečo sa VPN stále vypína?Prečo sa moja...