Smtp

Pošta zlyhala pri odoslaní hesla SMTP
Prečo SMTP neposiela e-maily?Ako opravím chybu autentifikácie SMTP?Ako opravím neodosielanie e-mailov?Prečo sa správy neodosielajú?Prečo moje e-maily ...
Tri identické konfigurácie servera SMTP, jedna úspešná, dve zlyhajú v službe Mail
Ako opravím chybu SMTP?Prečo server SMTP nefunguje?Čo je zlyhanie pripojenia SMTP?Čo je chyba SMTP v pošte?Ako zistím, čo je môj server SMTP?Ako môžem...
Ako môžem použiť SMTP na pripojenie e-mailu k poštovému klientovi
Ako nastavím server SMTP pre e-mail?Môžem na odosielanie e-mailov použiť akýkoľvek server SMTP?Ako nájdem server SMTP pre svoj e-mail?Čo je server odc...
Nie je možné odoslať pomocou pošty. Zobrazuje sa mi správa „Pripojenie SMTP k serveru“.gmail.com „zlyhalo.“
Ako môžem opraviť SMTP Gmail zlyhal?Prečo Gmail SMTP nefunguje?Čo je chyba SMTP pri odosielaní pošty?Ako opravím, že Gmail neodosiela e-maily?Prečo se...
Problém s OS SMTP v systéme OS X - nemožno odoslať e-mail (gmail)
Ako opravím chybu servera SMTP v systéme Mac?Ako môžem opraviť SMTP Gmail zlyhal?Prečo môj Mac neposiela e-maily?Prečo SMTP neposiela e-maily?Ako opra...
Ako pridať rozsah adries IP do zoznamu povolených serverov SMTP servera Lion
Ako môžem pridať na zoznam povolených server SMTP s adresou IP?Ako môžem pridať IP adresu na bielu listinu?Ako môžem pridať adresu IP na server SMTP??...
Ako môžem automaticky spustiť falošný server SMTP?
Ako nastavím falošný server SMTP?Môžem si vytvoriť svoj vlastný server SMTP?Ako spustím FakeSMTP?Čo je FakeSMTP?Ako nastavím falošný server SMTP?Konfi...
Poštová aplikácia umožňujúca výber servera smtp
Ako si vyberiem server SMTP?Ako nastavím server SMTP pre e-mail?Môžem si vytvoriť svoj vlastný server SMTP?Ako nájdem server SMTP pre svoj e-mail?Ako ...
Pošta sa nemôže pripojiť k serveru SMTP služby Gmail
Odpovede (7) Prejdite do SÚBORU>Nastavenia účtu>Nastavenia účtu.Dvakrát kliknite na e-mailový účet.Skontrolujte, či nie je začiarknuté políčko ...