Začal

Kam sa hlási homebrew?
2 odpovede. Zvyčajné protokoly končia v / usr / local / var / log / . Bruno E. Keď vidíte „spustené“ žltou farbou pre službu varenia, znamená to, že s...
Aký je rozdiel medzi Interval a ThrottleInterval v launchd.plist
Rozdiel medzi StartInterval a ThrottleInterval spočíva v tom, že StartInterval znamená, že program by sa mal spustiť po x sekundách (viac či menej pre...