Čiastkové rutiny

Podprogram jablka
Čiastkové rutiny existujú v skriptoch ako sekcie špecializovaného kódu AppleScript umiestnené na konci vašich skriptov. Sú pomenované a fungujú ako pr...