Tepl

Kde je predvolený dočasný adresár Rsync?
Kam ukladá rsync dočasné súbory?Kde sa nachádza priečinok TEMP?Ako získam prístup k dočasnému priečinku Windows?Kam ukladá rsync dočasné súbory?Keď rs...
Kde je dočasný priečinok?
Dočasné súbory vytvorené operačným systémom Windows sú zvyčajne uložené v priečinku% system% \ Windows \ Temp, zatiaľ čo tie, ktoré vytvoril používate...
Je možné zobraziť teploty CPU / GPU ** z príkazového riadku **? [duplikát]
Ako môžem skontrolovať teplotu môjho CPU?Ako môžem skontrolovať teplotu môjho GPU?Ako môžem skontrolovať svoju teplotu procesora a GPU pri hraní hier?...