Bluetooth

V mojom MacBooku Pro sa nedá zapnúť Bluetooth

V mojom MacBooku Pro sa nedá zapnúť Bluetooth

Ako resetovať modul Bluetooth vášho počítača Mac

 1. Podržte stlačené klávesy Shift + Option (Alt) na klávesnici vášho Macu a kliknite na symbol Bluetooth v pravom hornom rohu lišty ponuky macOS. ...
 2. Vyhľadajte odhalenú podponuku Debug a umiestnite na ňu kurzor myši.
 3. Kliknite na Resetovať modul Bluetooth.
 4. Teraz reštartujte počítač Mac.

 1. Ako zapnem Bluetooth späť na počítači Mac?
 2. Ako zabezpečím, aby bol môj Macbook Pro Bluetooth viditeľný?
 3. Ako zapnem Bluetooth na počítači Mac bez myši?
 4. Ako môžem opraviť pripojenie WIFI alebo Bluetooth na počítači Macbook Pro?

Ako zapnem Bluetooth späť na počítači Mac?

Zapnite alebo vypnite Bluetooth na Macu

 1. Na počítači Mac kliknite na ikonu stavu Bluetooth na paneli s ponukami. Ak sa ikona stavu Bluetooth nezobrazuje, vyberte ponuku Apple > Predvoľby systému, kliknite na Bluetooth, potom vyberte „Zobraziť Bluetooth na paneli s ponukami.“
 2. Kliknutím na prepínač Bluetooth zapnete alebo vypnete.

Ako zabezpečím, aby bol môj Macbook Pro Bluetooth viditeľný?

Pripojte svoj Mac pomocou klávesnice, myši, trackpadu, náhlavnej súpravy alebo iného zvukového zariadenia Bluetooth.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a viditeľné (podrobnosti nájdete v dokumentácii k zariadeniu).
 2. Na počítači Mac vyberte ponuku Apple > Predvoľby systému, potom kliknite na Bluetooth. ...
 3. Vyberte zariadenie v zozname a potom kliknite na Pripojiť.

Ako zapnem Bluetooth na počítači Mac bez myši?

Stlačením klávesov Command + medzerník vyvoláte Spotlight, potom zadajte „Bluetooth File Exchange“ a stlačte kláves Return. Spustí sa aplikácia Bluetooth File Exchange, ktorá okamžite rozpozná, že Bluetooth je vypnuté, jednoduchým opätovným stlačením klávesu „Return“ zvolíte tlačidlo „Turn Bluetooth On“.

Ako môžem opraviť pripojenie WIFI alebo Bluetooth na počítači Macbook Pro?

Problémom so slabým signálom Wi-Fi sa venujeme v samostatnom článku tu: Ako vylepšiť signál Wi-Fi.

 1. Skontrolujte softvér spoločnosti Apple. ...
 2. Prečítajte si odporúčania spoločnosti Apple týkajúce sa Wi-Fi. ...
 3. Poraďte sa so svojím poskytovateľom širokopásmového pripojenia. ...
 4. Reštartujte smerovač. ...
 5. Reštartujte počítač Mac. ...
 6. Odpojte Bluetooth. ...
 7. Zabudnite na sieť. ...
 8. Udržujte svoj router v pohode.

Aplikácia Finder zobrazuje rôzne veľkosti priečinkov a počet položiek
Ako nájdem najväčšie priečinky na počítači Mac?Ako vidím všetky veľkosti súborov v systéme Mac?Ako zistíte, koľko súborov je v priečinku na počítači M...
Nájdenie skrytých aplikácií na domovskej obrazovke zariadenia iPhone XR
Ako nájdete skryté aplikácie na iPhone XR?Ako nájdete skryté aplikácie na iPhone?Ako vložím skryté aplikácie späť na domovskú obrazovku?Ako odkrývam a...
Odinštalovanie starých aplikácií pre Mac OS z môjho Macbooku Air
Pomocou vyhľadávača odstráňte aplikáciuVyhľadajte aplikáciu vo vyhľadávači. ... Presuňte aplikáciu do koša alebo vyberte aplikáciu a zvoľte Súbor >...