Predvolené

Zmeňte, ktorá aplikácia bude príkazom „Otvoriť .”Otvára sa

Zmeňte, ktorá aplikácia bude príkazom „Otvoriť .”Otvára sa
 1. Ako môžem zmeniť, s ktorou aplikáciou sa otvára?
 2. Ako zmením možnosť Otvoriť v?
 3. Ako zmením predvolený program na otváranie súborov?
 4. Ako resetujete aplikáciu, ktorá otvára súbor?
 5. Ako zmením svoju predvolenú aplikáciu na nič?
 6. Ako môžem zmeniť celú akciu?
 7. Ako môžem zmeniť spôsob otvárania aplikácie v mojom iPhone?
 8. Ako môžem zmeniť nastavenie Otvoriť v prehliadači Chrome?
 9. Ako zmením predvolený program na otváranie súborov PDF v systéme Android?
 10. Ako zmením svoje predvolené aplikácie v telefóne Samsung?

Ako môžem zmeniť, s ktorou aplikáciou sa otvára?

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie & oznámenia. Predvolené aplikácie.
 3. Klepnite na predvolené nastavenie, ktoré chcete zmeniť.
 4. Klepnite na aplikáciu, ktorú chcete použiť v predvolenom nastavení.

Ako zmením možnosť Otvoriť v?

Napríklad ak vyberiete aplikáciu Prehliadač PDF, môžete výber vrátiť späť vykonaním týchto krokov:

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Vyberte možnosť Aplikácie & Oznámenia. ...
 3. Vyberte Informácie o aplikácii. ...
 4. Vyberte aplikáciu, ktorá sa vždy otvorí. ...
 5. Na obrazovke aplikácie vyberte možnosť Otvoriť ako predvolené alebo Nastaviť ako predvolené. ...
 6. Klepnite na tlačidlo CLEAR DEFAULTS.

Ako zmením predvolený program na otváranie súborov?

V najnovšej verzii operačného systému Android musíte otvoriť aplikáciu Nastavenia a potom zvoliť Aplikácie & upozornenia, potom Spresniť a potom Predvolené aplikácie. V zozname sú uvedené všetky dostupné kategórie, napríklad prehliadač a SMS. Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie, klepnite na kategóriu a urobte novú voľbu.

Ako resetujete aplikáciu, ktorá otvára súbor?

Vyhľadajte Nastavenia v zásuvke aplikácií. Až tam budete, vyberte možnosť Aplikácie a oznámenia > Zobraziť všetky aplikácie a vyberte aplikáciu, ktorú chcete resetovať. Po výbere choďte na Rozšírené a klepnite na Otvoriť v predvolenom nastavení. Klepnite na Vymazať predvolené.

Ako zmením svoju predvolenú aplikáciu na nič?

Tu je postup:

 1. Kliknite na Štart a potom na Ovládací panel. ...
 2. Kliknite na odkaz Programy. ...
 3. Kliknite na odkaz Vytvoriť typ súboru vždy otvorený v konkrétnom programe pod hlavičkou Predvolené programy.
 4. V okne Nastaviť asociácie posúvajte zoznam nadol, kým sa nezobrazí prípona súboru, pre ktorý chcete zmeniť predvolený program.

Ako môžem zmeniť celú akciu?

Prejdite do Správcu aplikácií, klepnite na Ponuka a potom na Obnoviť všetky predvoľby aplikácií. Prípadne, ak viete, ktorá aplikácia predvolene robí veci, ktoré nechcete, vyberte ju a klepnite na Vymazať predvolené.

Ako môžem zmeniť spôsob otvárania aplikácie v mojom iPhone?

Ako zmeniť vzhľad ikon aplikácií v iPhone

 1. Otvorte aplikáciu Skratky na svojom iPhone (je už predinštalovaný).
 2. Klepnite na ikonu plus v pravom hornom rohu.
 3. Vyberte možnosť Pridať akciu.
 4. Do vyhľadávacieho panela zadajte príkaz Otvoriť aplikáciu a vyberte aplikáciu Otvoriť aplikáciu.
 5. Klepnite na Vybrať a vyberte aplikáciu, ktorú chcete prispôsobiť.

Ako môžem zmeniť nastavenie Otvoriť v prehliadači Chrome?

 1. V počítači otvorte Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na ikonu Viac .
 3. Kliknite na položku Nastavenia.
 4. V sekcii Predvolený prehliadač kliknite na položku Nastaviť ako predvolený. Ak tlačidlo nevidíte, Google Chrome je už predvoleným prehliadačom.

Ako zmením predvolený program na otváranie súborov PDF v systéme Android?

Choď do nastavení. Prejdite na Aplikácie. Vyberte inú aplikáciu PDF, ktorá sa vždy otvára automaticky. Posuňte zobrazenie nadol na možnosť „Spustiť v predvolenom nastavení“ alebo „Otvoriť v predvolenom nastavení“.

Ako zmením svoje predvolené aplikácie v telefóne Samsung?

Poznámka: Zmena predvoleného prehľadávača bude použitá ako príklad pre nasledujúce kroky.

 1. 1 Prejdite na nastavenie.
 2. 2 Nájdite aplikácie.
 3. 3 Klepnite na v ponuke možností (tri bodky v pravom hornom rohu)
 4. 4 Vyberte Predvolené aplikácie.
 5. 5 Skontrolujte predvolenú aplikáciu Prehliadač. ...
 6. 6 Teraz môžete zmeniť predvolený prehľadávač.
 7. 7 si môžete zvoliť vždy pre výber aplikácií.

Ako presuniete o jeden priečinok vyššie vo vyhľadávači?
Pomocou klávesovej skratky Command + ↑ sa v aplikácii Finder posuniete o jednu úroveň vyššie v hierarchii súborového systému. Pri použití aplikácie Fi...
Aplikácie náhle ukončujú alebo mrznú? Problém s pamäťou?
Prečo je moja aplikácia neočakávane ukončená?Prečo moje aplikácie neustále mrznú a zlyhávajú?Prečo môj telefón stále mrzne a vypína sa?Ako môžem neoča...
Ako zobraziť najnovšie aplikácie vydané v App Store?
Ako nájdem novo vydané aplikácie?Ako dlho, kým sa aplikácia zobrazí v App Store?Ako hľadáte nové hry v obchode s aplikáciami?Ako aktualizujete aplikác...