Osoba

Ako môžem vynútiť, aby aplikácia Fotky na mojom iPhone rozpoznávala tváre
Otvorte album Ľudia a klepnite na danú osobu. Klepnite na Vybrať, potom klepnite na Zobraziť tváre a na každej fotografii sa zamerajte iba na tvár oso...
Ako pridať osobu k fotografii v aplikácii Fotky
Ako pridať tváre do aplikácie Fotky vo vašom iPhoneOtvorte aplikáciu Fotky pre iPhone.Klepnite na položku „Albumy“ na riadku kariet v dolnej časti obr...
Ako pridať ľudí do aplikácie MacOS Photos?
Môžete to urobiť ručne!Spustite aplikáciu Fotky na počítači Mac.Vyberte obrázok s tvárou osoby, ktorý chcete pridať do profilu Ľudia.Kliknite na tlači...
Ako zaobchádzať s dvoma ľuďmi s rovnakým menom v aplikácii Apple Photos?
Niekedy je rovnaká osoba identifikovaná vo viacerých skupinách vo vašom albume Ľudia. Ak chcete zlúčiť všetky fotografie do jednej skupiny, klepnite n...