Bočné

Ľavé slúchadlá majú výrazne nižšiu hlasitosť ako pravé - Macbook Pro 2012
Ako môžem zmeniť hlasitosť ľavého a pravého slúchadla na počítači Mac?Prečo je jedna strana mojich slúchadiel hlasnejšia ako druhá pre Mac?Ako zafixuj...
Dlaždice 2 okná vedľa seba pomocou klávesových skratiek
Systém Windows nám poskytuje aj klávesové skratky na rozdelenie obrazovky.Aktívne okno môžete kedykoľvek presunúť doľava alebo doprava stlačením kombi...
Otvorte jeden dokument stránok v dvoch oknách?
Ako otvorím dve okná na stránkach?Ako zobrazím dva dokumenty vedľa seba na stránkach?Ako rozdelíte obrazovku tak, aby sa zobrazili dva dokumenty?Môže ...
Kde nájdete nastavenie na zmenu funkcie bočného prepínača v systéme iOS 10 Beta?
Ako zmením bočný prepínač na svojom iPhone?Ako zmením nastavenie iOS?Ako zmením svoj iPhone z tichého na uzamknutie rotácie?Ako zmením zvonenie na tic...